Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Postawimy w Warszawie pomnik upamiętniający osadników Kresów Wschodnich

Na jednym z posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, a także na naszym IV Światowym Zjeździe, kol. Janusz Pachniewicz zaproponował postawienie w Warszawie pomnika upamiętniającego osadników wojskowych Kresów Wschodnich. Propozycja ta spotkała się z uznaniem i jednogłośnie została zakwalifikowana do realizacji. Na zebraniu w dniu 24 kwietnia 2004 roku został powołany komitet budowy pomnika Osadników Wojskowych w następującym składzie:
Jan Rudziński - przewodniczący,
Władysław Hnatkowski, Tadeusz Kułakowski, Janusz Pachniewicz, Bolesław Siemiątkowski - członkowie.
Komitet odbywa częste spotkania robocze (raz w tygodniu) konsultując postęp prac z Zarządem Stowarzyszenia.

1. Dotychczasowy stan zaawansowania prac
Wstępnie wybrano lokalizację Pomnika w Warszawie, w dzielnicy Żoliborz na skwerze przy ul. Kozietulskiego naprzeciw kościoła p.w. Św. Stanisława Kostki.


Skwer przy ul. Kozietulskiego - proponowana lokalizacja pomnika

Pomnik będzie miał postać dużego głazu (kamienia granitowego) z tablicą informacyjną na czołowej ścianie wraz z symbolami Orderu Virtuti Militarii i Krzyża Walecznych oraz inne. Obecnie trwa dyskusja nad ostateczną redakcją napisu na tablicy.


Makieta wstępnego projektu Pomnika w wykonaniu Janusza Pachniewicza

Pisma zawierające projekt Pomnika oraz propozycję lokalizacji zostały rozesłane do wszystkich instytucji, do których jest wymagane wystąpienie (procedura pozwolenia budowy pomnika). Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w pisemnej odpowiedzi wyraziła zgodę i poparcie naszej inicjatywy. Podczas kilku spotkań roboczych z przedstawicielami Urzędu Miasta (dzielnica Żoliborz) - wstępnie wyrażono zgodę na proponowaną lokalizacje. Jednakże Urząd Miasta wiążącą akceptację wyrazi pisemnie dopiero pod koniec roku 2004 - co nie opóźni planowanych prac.
Lokalizacja Pomnika, o którą usilnie zabiegamy, jest dla nas bardzo ważna, gdyż kościół p.w. św. Stanisława Kostki przy ul Kozietulskiego jest ośrodkiem kultu ks. Jerzego Popiełuszki. Przybywający tu liczni pielgrzymi będą mogli chociaż na chwilę zatrzymać się i pomyśleć o obrońcach Ojczyzny, którym pomnik ten będzie poświęcony.

2. Organizacja uroczystości odsłonięcia pomnika
Odsłonięcie Pomnika planujemy dokonać podczas V Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych, w niedzielę dnia 11 września 2005 roku.
Uroczystość poświęcenia Pomnika połączona będzie z mszą święta w kościele św. Stanisław Kostki. Program uroczystość został wstępnie przedyskutowany z księdzem proboszczem Zygmuntem Malackim.

3. Sprawy Finansowe
Koszty budowy Pomnika kamieniarze szacowali na około 20 tysięcy złotych gdy kamień będzie pochodził z ich zakładu. Usilnie czynimy starania o znalezienie kamienia nieodpłatnie, co obniży koszty o ok. 20%. Stowarzyszenie nie posiada funduszy na budowę Pomnika, ale jesteśmy optymistami i wierzymy, że ludzie dobrej woli wesprą naszą inicjatywę.
Wierzymy, że Pomnik upamiętniający zasługi osadników w walce o niepodległość Polski, a także ich patriotyczną, pionierską pracę na Kresach Wschodnich stanie za niecały rok w Warszawie.
Dlatego nie czekając na ostateczną decyzję Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zwracamy się z apelem do wszystkich rodzin, potomków osadników, oraz ludzi nie związanych ze środowiskiem osadniczym, a którzy mają wrażliwe, patriotyczne serce - wspierajcie budowę Pomnika. Powstanie on dla tych, którzy walczyli, cierpieli i umierali za to żeby Polska była Polską.
Wpłaty pieniężne z dopiskiem "POMNIK" prosimy dokonywać na konto naszego Stowarzyszenia


Mapka okolic wokół kościoła pw. św. Stanisława Kostki

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich
Komitet Budowy Pomnika

Designed by M.Sz.