rok XIX, Nr 2/2015 (69)

sierpień 2015

SPIS TREŚCI

Andrzej Duda prezydentem

Od redakcji

Życzenia dla uczestników jubileuszowego X Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich

Michał Bronowicki

Zagłada na Kresach

Czytaliśmy, polecamy – Książka Janiny Stobniak-Smogorzewskiej

“Straty osobowe kresowego osadnictwa wojskowego 1939-1945”

Z przedwojennej prasy osadniczej (cz. 40.)

Aneta Skarżyński

Artystyczna podróż po Kresach, żalesie, Wiszniewo, Brasław, Krzemieniec, Nowogródek, Grodno (cz. 2.)

Aneta Skarżyński

Wyspy Naftalinowe (fragment)

Franciszek Ślusarz

Zsyłka, wojna i emigracja

Mieczysław Metler

Kącik poetycki – Poezja lotnicza

Jan B. Tereszczenko

Ryszard Zatchej – wspomnienie

Ryszard Zatchej

W trzech słowach wspomnienia Sybiraka (cz. 2.)

Mieczysław Metler

Po latach

Antoni Lenkiewicz

Kalendarium polskich zmagań z Rosją Sowiecką w latach 1939-1989 (cz. 45.)

Antoni Lenkiewicz

Uczestnik i świadek historii Polski

Michał Bronowicki

Uchodźcy polscy z ZSRR w Tanganice

Tadeusz Kułakowski

Wspomnienia z wycieczki w rodzinne strony

Zygmunt Cynar

Polonia Edmontońska wita Delegatów na XXXVI Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie

Mieczysław Wójcik

Nasze sprawy

Z żałobnej karty