Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 1918 roku zapisał się w naszych dziejach jako pierwszy Dzień Niepodległości po 123 latach zaborów, odzyskanej po wielu tragicznych zrywach niepodległościowych, tłumionych ze szczególnym okrucieństwem przez zaborców.
W walkach o wolność ukochanej Ojczyzny zawsze uczestniczył kwiat polskiej młodzieży, uczestniczyli też nasi przodkowie, żołnierze Józefa Piłsudskiego, późniejsi Osadnicy Wojskowi Kresów Wschodnich.
Tegoroczne obchody 88. rocznicy odzyskania niepodległości przebiegały w niezbyt radosnej atmosferze: niewybrednych swarów partii politycznych i dyskusji nad sposobem opanowania coraz powszechniejszego stosowania przemocy przez dorastającą młodzież.
W chaosie dyskusji nad opłakanym stanem wychowania młodzieży zapomina się, że zawsze młodzież w okresie dorastania odczuwa silną potrzebę wyróżnienia się, rywalizowania z rówieśnikami i wyładowania nagromadzonej energii. O ile te dążenia nie będą umiejętnie sterowane przez wychowawców, instruktorów, trenerów, żywioł znajdzie ujście w miejscach niestosownych i w spontaniczny sposób. Jednym ze sposobów pobudzenia wydzielania adrenaliny i złagodzenia temperamentów u młodych ludzi może być uprawianie sportu, a szczególnie sportów ekstremalnych.
W KRESOWYCH STANICACH systematycznie publikujemy artykuły ukazujące przeżycia i patriotyzm młodego pokolenia Polaków w tragicznych latach wojny. W dzisiejszym numerze piszą na ten temat: Antoni Lenkiewicz (str. 50.), Henryk Giluk (str. 54.), Wanda Sułkowska Myśliwiec (str. 63.) i inni.
Czas pokoju inaczej wpływa na kształtowanie się postaw młodych ludzi, toteż Stowarzyszenie nasze poszukuje skutecznych metod oddziaływania wychowawczego na współczesną młodzież. Wpisując się w program "Patriotyzm jutra" od kilku lat prowadzimy prelekcje w szkołach. Na pogadankach z młodzieżą szkolną podkreślamy, że patriotyzm obecnego czasu, czasu pokoju, winien wyrażać się skuteczną pracą na rzecz rozwoju kultury i gospodarki ojczystego kraju. Zatem miarą patriotyzmu młodzieży kształcącej się będzie dobre opanowanie przyszłych zawodów, co pozwoli nam przyspieszyć wyjście z zapóźnienia technologicznego, dziedzictwa wieloletniej dominacji sowieckiej i zająć należną nam pozycję wśród rywalizujących sąsiednich krajów.

Redaktor naczelny

Designed by M.Sz.