Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Mały jubileusz i inne rocznice

Ten numer KRESOWYCH STANIC oddajemy w ręce Czytelników w podniosłym, uroczystym nastroju, gdyż jest to już 25., a więc jubileuszowa edycja. Już ósmy rok pracujemy nad redagowaniem i doskonaleniem naszego kwartalnika. Nie robimy tego sami, pomagają nam życzliwi Czytelnicy nadsyłając do druku swoje opracowania, relacje z ważnych wydarzeń i własnych przeżyć. Publikując je wzbogacamy zasób materiałów źródłowych i ratujemy przed zafałszowaniem wiedzę o losach Polaków na Kresach Wschodnich.
Poprzez dokonywanie wpłat na fundusz wydawniczy i popularyzację prenumeraty, Czytelnicy pomagają nam również w pokrywaniu rosnących nieustannie kosztów druku i kolportażu. Prosimy o dalszą owocną współpracę z KRESOWYMI STANICAMI.
Nawiązując do obchodów 60. rocznicy walk o Monte Cassino rozpoczynamy druk wierszy pisanych przez żołnierzy 5. Dywizji Kresowej. Pragniemy ukazać kim byli, jakie mieli marzenia i tęsknoty polscy żołnierze-tułacze, ci od gen. Władysława Andersa i inni, rozproszeni na różnych frontach okrutnej wojny. Żołnierze - którzy przelewali krew, oddawali życie za wolność Ojczyzny i za to by mogli powrócić do swoich bliskich, do domów rodzinnych...
W kwietniu i czerwcu przypadają kolejne rocznice deportacji Polaków na bezkresne obszary "nieludzkiej ziemi". Ta forma sowieckich represji pochłonęła wiele istnień ludzkich, była przyczyną ogromu cierpień i wylanych łez. Dziś po wielu latach, myślami łączymy się z tymi, którzy cierpieli i umierali za to tylko, że byli Polakami.

Od redakcji

Designed by M.Sz.