Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Witamy na IV Światowym Zjeździe Rodzin Osadników

W dniach 6-7 września spotykamy się na czwartym już Światowym Zjeździe Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich.
Od pierwszego Zjazdu, zorganizowanego w Warszawie 16-17 września 1995 r. z inicjatywy Ogniska Rodzin Osadników w Londynie, upływa już osiem lat. Spojrzenie wstecz, ocena działalności naszego środowiska osadniczego w minionym okresie, napawa nas satysfakcją. Zorganizowaliśmy i zarejestrowaliśmy własne Stowarzyszenie, które reprezentuje środowisko osadnicze owocnie współpracując z urzędami państwowymi oraz innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą. Nieustannie uczestniczymy także w różnych formach pomocy Polakom na Wschodzie.
Dorobiliśmy się własnego sztandaru ufundowanego przez liczne grono ofiarodawców, których nazwiska publikowaliśmy w KRESOWYCH STANICACH. Podczas Zjazdu w Katedrze Polowej WP odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru. Od tej pory nasz poczet sztandarowy będzie uczestniczył w ważnych uroczystościach, świadcząc o naszej osadniczej obecności w życiu publicznym.
KRESOWE STANICE obchodziły w br. mały jubileusz to jest wydanie 20. numeru. Pierwszy numer, w roku 1997, posiadał zaledwie 36 stron, a jubileuszowy już 124 oraz ładniejszą szatę graficzną. Sukces ten zawdzięczamy naszym Czytelnikom, którzy nadsyłają nam ciekawe materiały o charakterze wspomnieniowo-historycznym, a nawet próbki własnej twórczości poetyckiej.
Istnieje jednak poważne zagrożenie ciągłości i terminowości wydawania kwartalnika - natury finansowej. Mimo tego, że zespół redakcyjny pracuje społecznie, a autorzy artykułów nie otrzymują honorariów, napotykamy duże trudności w pokrywaniu kosztów druku, zaś instytucje państwowe są coraz bardziej powściągliwe w przydzielaniu dotacji. Ponadto dojrzewa pomysł, aby ciekawsze artykuły, drukowane w KRESOWYCH STANICACH, wydać w formie książkowej. Taka książka dostępna na szerokim rynku wydawniczym, przyczyni się do popularyzacji problematyki osadnictwa wojskowego i cywilnego na Kresach Wschodnich oraz będzie świadectwem tragicznych losów osadników po 17 września 1939 r.
Biorąc pod uwagę ciągłość wydawania KRESOWYCH STANIC, a także możliwość rozpoczęcia przygotowania ww. wydania książkowego - zaproponujemy uczestnikom Zjazdu rozpatrzenie możliwości utworzenia "funduszu wydawniczego" z dobrowolnych wpłat. Wierzymy, że program Zjazdu, spotkania koleżeńskie i rozmowy po latach rozstania nie tylko przyczynią się do umocnienia więzi środowisk osadniczych w kraju i za granicą, ale wzbogacą także zakres działalności naszego Stowarzyszenia.
Do zobaczenia na Zjeździe!

Od redakcji

Designed by M.Sz.