Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
NASZE SPRAWY

Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, 3 kwietnia br. został przyjęty uchwałą, wstępnie sygnalizowany temat budowy pomnika osadnika. Odsłonięcie pomnika nastąpiłoby podczas IV Światowego Zjazdu Rodzin Osadników w 2003 roku.
Na zebraniu zarządu w dniu 27 kwietnia 2004 roku został powołany Komitet Budowy Pomnika w składzie: Rudziński Jan - przewodniczący oraz członkowie: Pachniewicz Janusz, Siemiątkowski Bolesław, Kułakowski Tadeusz i Hnatkowski Władysław.
Nasze Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą do władz miasta Warszawy o zatwierdzenie projektu i zgodę na lokalizację. Proponowana lokalizacja to plac naprzeciw kościoła pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Przy kościele tym znajduje się grób księdza Jerzego Popiełuszki.
W przypadku uzyskania wstępnej zgody, natychmiast rozpoczynamy zbiórkę na ten cel, bo koszty budowy pomnika są według wstępnej kalkulacji dwa razy większe od sumy jaką uzbieraliśmy na nasz sztandar. Termin wykonania pomnika oraz jego poświecenie nastąpi podczas V Światowego Jubileuszowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich w dniach 3-4 września 2005 r.

***

W związku z wygraniem precedensowej sprawy roszczeń za mienie zabużańskie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; otrzymuję wiele telefonów w tej sprawie. Przypominam, że na ten temat wyczerpująco pisaliśmy w kwartalniku nr 16, str. 94-97 (przedruk z Naszego Dziennika) i pisał też śp. Zygmunt Woś w nr 19, str. 109-110.

***

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje Panu Kazimierzowi Szymańskiemu za wykonanie metalowego stojaka wraz z pokrowcem do sztandaru.

***

Po raz kolejny dowiadujemy się o śmierci naszego członka jedynie za pomocą poczty, tj. w momencie otrzymania zwrotu przesyłki (zwykle kwartalnika) w formie adnotacji na kopercie "adresat zmarł". A przecież ten obowiązek powinien spoczywać na rodzinie.

***

Lista wpłat nr 4 na Fundusz Wydawniczy Stowarzyszenia (stan na dzień 23.06.2004):
Maliszewska Stanisława - 100 zł
Misztak Franciszek - 20 zł
ks. Jan Sosnowski - 20 zł
Jankowski Józef - 75 zł
Witkowski Leopold - 100 USD
Szymański Grzegorz - 100 dol. kan.
Herman Mirosława - 26 zł

***

Lista wpłat na działalność Stowarzyszenia (stan na dzień 23.06.2004):
Helena Ćwirko-Derwich - 100 zł
Maliszewska Stanisława - 52 zł
Adamus Urszula - 90 zł
Misztak Franciszek - 16 zł
Skrzypecki Piotr - 6 zł
Nowak Halina - 70 zł
Adaszkiewicz Jacek - 11 zł
Gwazdacz Edward - 8 zł
Kownacki Krzysztof - 120 zł

***

Lista wpłat na kościoły na Kresach Wschodnich:
Brodowski Henryk - 50 USD

***

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.

***

Na budowę kościoła w Klecku na Białorusi Pan Kazimierz Szymański zebrał kwotę 1000 zł na terenie parafii pw. św. Bartłomieja w Krakowie a Ks. proboszcz Benignus Deptuła-Ocist ofiarował je na ww. cel.

***

Działalność Charytatywna Stowarzyszenia.

W ostatnim czasie przekazaliśmy:

- wpłatę naszych członków Stowarzyszenia na budowę Pomnika gen. Stefana Roweckiego-Grota i Jego żołnierzy. Wpłacono w sumie 950 zł.
Oto imienny wykaz:
Szymański Jerzy - 50 zł
Wojcik Mieczysław - 30 zł
Tomczyk Antoni - 20 zł
Rey Maria - 10 zł
Rudziński Jan - 20 zł
Kot Jadwiga - 20 zł
Mikke Włodzimierz - 10 zł
Brodowski Henryk - 20 zł
Ignatowski Władysław - 20 zł
Kułakowski Tadeusz - 20 zł
Siemiątkowski Bolesław - 100 zł
Szymański Aleksander - 250 zł
Adamus Urszula - 20 zł
Szymański Jakub - 50 zł
Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - 250 zł

- dla Caritas Polska - na dożywianie dzieci polskich na Litwie: 1567 zł. Jest to kwota za honorarium Pani Janiny Smogorzewskiej, za książkę "Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945 r.", przekazane nam przez wydawcę Rytm za okres sprzedaży - rok 2003 i z I kwartału 2004 roku. Pani Janina zrezygnowała z honorarium przekazując je na ten szczytny cel.

- przez ostatni rok trwała zbiórka na remont kościoła i porządkowanie cmentarza w Żydomli na Białorusi. Imienne wpłaty publikowaliśmy w kolejnych numerach kwartalnika. Ostatnio przekazaliśmy w wysokości 484 USD. Łącznie na ten cel zebraliśmy 634 USD.

- na pomoc kościołom na Wołyniu przekazaliśmy 300 zł.

***

Wszystkie nasze zebrania Zarządu są zebraniami otwartymi, na które serdecznie zapraszamy. Oto najbliższe terminy otwartych zebrań: 26 lipca, 30 sierpnia, 27 września, 25 października, 29 listopada - o godz.16.00. Zawsze jest to ostatni poniedziałek miesiąca.
Pełnimy też stałe dyżury:
Sekretariat - w każdy czwartek godz. 14.00-16.00
Redakcja - w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00-18.00

***

Errata do numeru 23
W wykazie uczestników IV Zjazdu na stronie 42 powinno być:
Powiat Brasław
96 Basińska Alina zd. Badyło, os. Leśno, córka
97 Klein Mariusz, os. Leśno, prawnuk
98 Maliszewska Stanisława zd. Badyło, os. Leśna, córka
99 Maliszewski Roman, os. Leśno, wnuk
100 Bartoszek Elwira zd. Makarska, os. Szarkowszczyzna córka
101 Stoińska Wacława zd. Stołykwo, os. Dabrowa, córka
102 Zawiski Marian, os. Podorka, syn
Serdecznie przepraszam osoby zainteresowane a Pani Stanisławie Maliszewskiej bardzo dziękujemy za zauważone błędy.

Mieczysław Wójcik

Designed by M.Sz.