Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
NASZE SPRAWY

Artykułem wstępnym w naszym kwartalniku, witamy serdecznie, ciepło i miło wszystkich uczestników naszego IV Światowego Zjazdu. Ja również chcę życzyć wszystkim Wam kochani uczestnicy, miłych chwil spędzonych na naszym Zjeździe, dużo wrażeń, miłej atmosfery oraz owocnych obrad w sprawach nas dotyczących. Ze strony organizatorów staraliśmy się sprostać wszystkim Waszym wymaganiom i oczekiwaniom. Jeżeli coś nie będzie tak prosimy o zrozumienie i ewentualne wskazówki na przyszłość.
Jest nas coraz mniej i na to nic już nie poradzimy. Bardzo dużo nie-obecnych na naszym Zjeździe jako najważniejszy powód nieobecności na Zjeździe, podawało stan zdrowia i to jest zrozumiałe.
Jeżeli Zjazd podejmie uchwałę o organizowaniu za dwa lata kolejnego już V Zjazdu to również proponuję przedyskutować czy organizować go po raz czwarty w tym samym miejscu, czy też może w Zakopanem, Krakowie, a może na Kresach.

***

Witamy w naszym gronie nowych członków:
Lech Solecki, os. Kuchczyce, pow. Nieśwież, syn osadnika,
Eleonora Solecka zd. Wełnowska, os. Prozorka, pow. Dzisna, córka osadnika,
Janina Kalińska zd. Grządziel, os. Międzygórze, pow. Nowogródek, córka osadnika.

***

Na dzień dzisiejszy Stowarzyszenie ma zarejestrowanych 416 członków, niestety aktywnie z nami uczestniczących, płacących w miarę systematycznie składki i prenumeratę kwartalnika Kresowe Stanice jest niecałe 260 osób, o innych nic nie wiemy, mimo wysyłania do nich korespondencji, czy też Kresowych Stanic. Dzisiaj czynimy kolejną próbę dotarcia do tych wszystkich Państwa poprzez wydanie nowych legitymacji członkowskich, którą rozpoczynamy już podczas Zjazdu. Ci z Państwa którzy nie uczestniczą w Zjeździe, a czują się w dalszym ciągu naszymi członkami, proszeni są o nadsyłanie aktualnego zdjęcia do nowej legitymacji. Legitymacje te będą odsyłane po otrzymaniu zdjęć.

***

Przepraszamy wszystkich subskrybentów oczekujących na książkę Janiny Smogorzewskiej pt. Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945 r. Nastąpiło opóźnienie nie z winy autorki lecz zakładów wydawniczych, miejmy nadzieję, że otrzymamy ją na naszym IV Zjeździe.

***

Lista nr 8 wpłat na Sztandar Stowarzyszenia (okres od 29 kwietnia do 26 czerwca 2003):
Romuald Wierzbicki - 100 zł
Anna Szczepanik - 30 zł
Jerzy Berhardt - 25 zł
Jadwiga Martyna - 6 zł
Mieczysław Sekieta - 50 zł
Henryk Brodowski - 30 zł
Alina Basińska Badyło - 50 zł
Ireneusz Grudziński - 20 zł
Janusz Pachniewicz - 40 zł
Janusz Szuba - 30 zł
Antoni Tomczyk - 30 zł
Mieczysław Wójcik - 30 zł
Genowefa Kalinowska - 38 zł
Barbara Ursyn Niemcewicz - 100 zł
Anna i Aleksander Szymańscy - 200 zł

***

Lista darczyńców na działalność Stowarzyszenia (okres od 29 kwietnia do 26 czerwca 2003 roku):
Ireneusz Grudziński - 20 zł
Wiesław Brzezińska - 50 zł
Władysław Ignatowski - 20 zł
Alina Badyło Basińska - 50 zł
Halina Nowak - 50 zł
Genowefa Kalinowska - 14 zł


Oraz na budowę kościoła w Klecku na Białorusi:
Henryk Brodowski - 50 zł.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

***

23 czerwca w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się promocja drugiej już książki Kolory w szarości naszej koleżanki Felicji Konarskiej (pierwsza to Liście na wietrze). Prezentacji książki dokonał dr hab. Wawrzyniec Konarski (syn autorki) a fragmenty książki przepięknie czytała Pani Zofia Kucówna. Sale były kompletnie wypełnione. Samych naszych członków Stowarzyszenia naliczyłem 16 osób. Bardzo dużo usłyszeliśmy też ciepłych słów o osadnikach i osadnictwie. By tego dnia uzyskać dedykację autorki, czekaliśmy cierpliwie w kolejce ponad godzinę. Mam nadzieję, że spóźnialscy i wszyscy z poza Warszawy uzyskają taką dedykację podczas naszego Zjazdu.

***

Doroczny Zjazd Rodzin Osadników Kresowych, Ogniska w Wielkiej Brytanii, odbędzie 30-31 sierpnia 2003 roku w stanicy harcerskiej w Fenton. Nasze Stowarzyszenie życzy Kolegom owocnych obrad.

***

Do każdego numeru 1/2003 KS dołączyliśmy apel Ogniska Rodzin Osadników Kresowych w Wielkiej Brytanii nt. "Wojenne straty osobowe osadnictwa wojskowego 1939-1946". Prosiliśmy o odpowiedź. Do tej pory napłynęło bardzo mało korespondencji. Prosimy o potraktowanie tej sprawy bardziej sumiennie. Pocztę można nadsyłać również na adres naszego Stowarzyszenia (listem lub e-mailem).

***

Najbliższe otwarte zebrania Zarządu odbędą się: 29 IX, 27 X, 24 XI i 29 XII. Są to ostatnie poniedziałki miesiąca. Zebrania rozpoczynają się o godz. 16.00, a miejscem jest ul. Poznańska 13 m. 7 (domofon nr 7).

***

Stałe dyżury pełnimy:
Sekretariat - w każdy czwartek godz. 13.00- 16.00
Redakcja - w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00- 18.00

Mieczysław Wójcik

Designed by M.Sz.