Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
OBCHODZIMY MAŁY JUBILEUSZ

Oddając w ręce Czytelników czterdziesty numer kwartalnika "Kresowe Stanice" obchodzimy mały jubileusz. Czterdzieści edycji to dużo, to setki artykułów o losach Polaków na Kresach Wschodnich, o pionierskiej pracy rodzin osadników wojskowych II Rzeczypospolitej, o ich prześladowaniach i cierpieniach za to, że byli patriotami i obrońcami umiłowanej Ojczyzny.
Szczupły zespół redakcyjny, wkraczający w dwunasty rok społecznej działalności, cieszy się współpracą i pozytywną oceną Czytelników, którzy nie szczędzą słów uznania. Jednakże bez wsparcia instytucji państwowych: Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego itp. Stowarzyszenie nasze nie byłoby w stanie realizować wielu statutowych zadań, dlatego wyrażamy tym Instytucjom serdeczne podziękowanie za udzielane nam poparcie.
Nieustannie powiększa się krąg prenumeratorów, chociaż coraz bardziej ubywa nam czytelników najstarszych wiekiem. Staramy się więc docierać do średniego i najmłodszego pokolenia, które ostatnio wykazują duże zainteresowanie pochodzeniem i tożsamością swoich przodków. Wkraczamy także do szkół z prelekcjami historycznymi.
Od pewnego czasu przyjęliśmy zasadę, by w każdym numerze "Kresowych Stanic" zamieszczać opis jednego z ciekawszych miast kresowych. Dziś prezentujemy perłę Polesia i zarazem jego stolicę - Brześć nad Bugiem, miasto posiadające burzliwą historię, od wieków związane z Polską.
Wewnątrz numeru znajdą Czytelnicy relację z mszy, celebrowanej 10. lutego w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki, w 68. rocznicę wywózki na Syberię osadników wojskowych oraz innych patriotycznych rodzin.
Drukujemy także interesujące artykuły: Antoniego Lenkiewicza, Felicji Wilczewskiej, Władysława Hnatkowskiego, Ryszarda Dobrowolskiego, Heleny Sitkowskiej, Haliny Orzechowskiej i in.
Nie umknęły naszej uwadze również inne rocznice ważnych wydarzeń, które miały miejsce w miesiącach pierwszego kwartału. W dniu 14. lutego 1942 roku utworzona została Armia Krajowa przez połączenie Związku Walki Zbrojnej z innymi, mniejszymi ugrupowaniami konspiracyjnymi. Zaś 5 marca 1940 roku członkowie Biura Politycznego KC WKP(b) w składzie: Stalin, Mikojan Woroszyłow Kalinin i Kaganowich, podpisali wyrok śmierci na elitę przywódczą narodu polskiego - jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach: Starobielsk, Kozielsk i Ostaszków. Z okazji takich rocznic na rozszerzonych posiedzeniach zarządu Stowarzyszenia przeprowadzamy krótkie seminaria historyczne.

Redakcja

Designed by M.Sz.