Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
PRZEMINĄŁ MIESIĄC PAMIĘCI

Kwiecień jest dla nas miesiącem, w którym z wielką troską zajmujemy się miejscami pamięci narodowej, a myślami przenosimy się do ważnych wydarzeń historycznych, jakie miały wpływ na losy Polski i na losy naszych rodzin.
Kwiecień 1940 roku - to likwidacja obozów jenieckich w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, to miejsca kaźni w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach, masowe groby w Bykowni, Kuropatach i wielu innych miejscach nie ujawnionych do tej pory.
Sowieci wymordowali kwiat polskiej inteligencji, przywódcze elity narodu, które były zdolne przeciwstawić się sowieckim marzeniom o utworzeniu z Polski siedemnastej republiki radzieckiej.
W dniu 13 kwietnia 1940 roku nastąpiła druga masowa wywózka na Sybir polskich obywateli, z terenów okupowanych przez Sowietów. Do czasu napaści Niemiec na sowieckiego sojusznika w czerwcu 1941 roku, odbyły się cztery takie masowe deportacje obywateli polskich.
Wreszcie w kwietniu 1945 roku rozpadła się w gruzy potęga III Rzeszy. Polacy walczyli na różnych frontach od pierwszego dnia wojny, do jej zakończenia 9 maja 1945 roku. Czy spotkała nas za to sprawiedliwość dziejowa? Sojusznicy zachodni w imię własnych interesów oddali nas pod dominację Sowietów, którzy w 1939 roku wespół z Niemcami uczestniczyli w IV rozbiorze Polski. Przy tym, jako uczestnicy zwycięskiej koalicji utraciliśmy około 15% przedwojennej powierzchni kraju.
Należy podkreślić, że Polska nie kolaborowała w czasie wojny z żadnym okupantem, a kraje które to czyniły podczas rozmów o poszerzeniu Unii Europejskiej zabierały głos decydujący czy przyjąć nas do Unii, czy nie. Zaś mąż stanu jednego z tych krajów zalecił, by Polacy siedzieli w kącie i nie dyskutowali.
Niestety, takie są lekcje najnowszej historii, z których możemy wyciągnąć konstruktywny wniosek, że w trudnych sytuacjach powinniśmy liczyć na własne siły, na zdolności i pracowitość własnych obywateli, na naszą dorodną i uzdolnioną młodzież.
Uczestnicząc w programie "Patriotyzm jutra" przeprowadziliśmy w kwietniu kilkanaście historycznych prelekcji w szkołach średnich. Wygłaszana na zakończenie spotkania teza, że miarą patriotyzmu współczesnej młodzieży jest doskonałe opanowanie przyszłych zawodów, bowiem od tego zależeć będzie pozycja Polski wśród innych narodów - spotykała się z należytym zrozumieniem i akceptacją.
Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2007 rokiem gen. Władysława Andersa. Ważnym przedsięwzięciem w programie obchodów rocznicowych była odbudowa jednego z największych Polskich Cmentarzy Wojskowych na obczyźnie znajdującego się w miejscowości Guzar na terenie Uzbekistanu. W dniach 13 i 14 kwietnia b.r. w Uzbekistanie przebywała delegacja państwowa. Mszę św. za Polaków spoczywających na cmentarzu w Guzar celebrowali: ks. biskup Jerzy Maculewicz i ks. biskup polowy WP gen. Tadeusz Płoski. Po poświęceniu cmentarza i Apelu Poległych wystąpili: pan Andrzej Przewoźnik, pan Władysław Stasiak i inni.
Na stronie 119 KRESOWYCH STANIC zamieszczamy krótką relację z uroczystości w Uzbekistanie pani Haliny Międzik, uczestniczącej w delegacji państwowej.

Redakcja

Designed by M.Sz.