Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
ZIMOWE REFLEKSJE

Tegoroczna zima, która dopiero w końcu stycznia sypnęła śniegiem, budzi wspomnienia o ważnych wydarzeniach w historii naszego narodu. Przytoczymy tylko trzy rocznice; powstania styczniowego, budzącą kontrowersje rocznicę wyzwolenia Warszawy i pierwszą masową deportację Polaków z Kresów Wschodnich, kiedy to 10 lutego 1940 roku wywiezione zostały rodziny osadników wojskowych.
W roku 1940 było znacznie chłodniej. Przy trzaskającym mrozie łzy zamarzały na policzkach zrozpaczonych ludzi, uprowadzanych nad ranem z domów rodzinnych. W 67. rocznicę tamtych wydarzeń odbyła się uroczysta msza św., zamówiona przez nas w kościele p.w. św. Stanisława Kostki. Razem z pocztem sztandarowym Stowarzyszenia uczestniczyliśmy w mszy oraz w modlitwie przy pomniku „W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich”.
Dotkliwe represje obydwu okupantów nie zdołały osłabić niezłomnego ducha Polaków, a tam gdzie przelewano krew za wolność umiłowanej ojczyzny, zawsze byli obecni członkowie rodzin osadników Kresów Wschodnich.
Na okładce kwartalnika zamieszczamy fotografię Zygmunta Jana Rumla, syna osadnika wojskowego, działacza społecznego, poety i bohatera czasu wojny. Stowarzyszenie podejmować będzie stosowne działania, by pośmiertnie należycie uhonorować jego osobę. Obok zamieszczamy wiersz Dwie Matki, a na następnych stronach artykuł poświęcony pamięci ppor. Z. J. Rumla.
Wewnątrz numeru KRESOWYCH STANIC Czytelnicy znajdą ciąg dalszy artykułów Antoniego Lenkiewicza, Mariana Żytki, Wandy Sułkowskiej-Myśliwiec i inne.
Na stronie 12 rozpoczynamy drukowanie pierwszego odcinka książki naszego kolegi Jerzego Balucha, w której znajdziemy ciekawe opisy walk Legionów i wiele interesujących zdjęć. Natomiast na str. 131 artykułem, urodzonej w Kowlu Ireny Bielskiej, wznawiamy rubrykę pod ogólnym tytułem „Moje poszukiwania miejsca na dalsze życie”.
Zachęcamy Czytelników do nadsyłania opisów wydarzeń historycznych, których byli świadkami, bądź takich, które dotyczyły własnych rodzin. Egzemplarze KRESOWYCH STANIC trafiają do Biblioteki Narodowej oraz do innych ważnych placówek naukowych, gdzie służyć będą kolejnym pokoleniom jako materiał źródłowy.

Redakcja

Designed by M.Sz.