Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
ECHA V. ŚWIATOWEGO ZJAZDU

Uroczyste dni V. Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich przeszły już do historii, ale echa Zjazdu powracają do nas, rozgrzewają nasze serca.
Wspominamy wzruszające chwile przeżywane podczas mszy świętej w kościele p.w. św. Stanisława Kostki, odsłonięcie pomnika "W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich" z asystą wojskową, a także spotkania po długiej rozłące z osobami bliskimi.
Uczestnicy Zjazdu przysyłają nam podziękowania, dzielą się pozytywnymi wrażeniami, zgłaszają propozycje na przyszły Zjazd. Te ciepłe gesty są dla organizatorów V. Zjazdu i Komitetu Budowy Pomnika miłą i zasłużoną nagrodą za wielomiesięczny trud. Dziesiątki problemów musieliśmy rozstrzygać na posiedzeniach we własnym gronie, dokonywać uzgodnień z urzędami oraz różnymi firmami i wreszcie niestrudzenie na bieżąco forsować realizację planu przygotowań Zjazdu.
Obiegowe twierdzenie głosi, że nigdy nie jest tak dobrze, aby nie mogło być lepiej. Zdajemy sobie sprawę, co mogło być lepiej, jakie elementy programu "popłynęły" trochę inaczej niż zaplanowaliśmy.
Możemy uznać, że największym sukcesem Zjazdu, a także wszystkich członków rodzin osadniczych, było odsłonięcie pomnika, upamiętniającego zasługi dla Polski naszych przodków. Oto stolica Polski przygarnęła do siebie bezdomnych żołnierzy z Kresów Wschodnich, a pamięć o ich czynach na trwale została wpisana na karty historii.
Refleksje i dokładne informacje o przebiegu Zjazdu zamieszczamy wewnątrz numeru.

Zarząd i Redakcja

Designed by M.Sz.