Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Poczuliśmy się osamotnieni

Odszedł wybitny Polak, papież Jan Paweł II. Żegnaliśmy Go z głębokim żalem, modlitwami i czuwaniem w świątyniach. Cały świat, dla którego zrobił tak wiele dobrego, pochylił się z szacunkiem nad Jego trumną i okrył się żałobą.
My, Polacy poczuliśmy się bardzo osamotnieni. Nastał czas zadumy, wspomnień o Polakach, którzy duży wpływ wywarli na losy naszego kraju. Oto 12 maja 1935 roku zmarł jeden z największych Polaków Józef Piłsudski, niedawno pożegnaliśmy prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala, nieco wcześniej na wieczną służbę Polsce odszedł słynny kurier Jan Nowak Jeziorański.
Nasz rodak Jan Paweł II dodawał nam odwagi i wiary w to, że możemy wyzwolić się z komunistycznego jarzma. Uwierzyliśmy i wyzwoliliśmy się, dając przykład innym narodom. Dzięki nam rozpoczęła się nowa epoka we wzajemnych relacjach między narodami środkowej i wschodniej Europy.
Nie po raz pierwszy uczyniliśmy tak wiele dla innych narodów. Dwukrotnie uratowaliśmy zachodnią Europę przed zalewem obcej cywilizacji. W roku 1683 w bitwie z Turkami pod Wiedniem i w 1920 roku w bitwie z bolszewikami na przedpolach Warszawy. Jaka była wdzięczność narodów ocalonych wiemy z historii.
Ostatnio, podczas Święta Zwycięstwa, obchodzonego w Moskwie 9 maja, jako naród byliśmy urażeni. Gospodarz uroczystości w swoim wystąpieniu, podkreślając zasługi państw koalicyjnych w pokonaniu faszystowskich Niemiec, wymienił antyfaszystów włoskich i niemieckich, a o Polakach nie wspomniał ani słowem. Dlaczego? Przecież my byliśmy czwartą siłą militarną w koalicji, zaś pod koniec wojny pod bronią było ponad jeden milion Polaków. Ilu było antyfaszystów w obydwu krajach, czy ich zasługi można porównać z sukcesami bojowymi Polaków? Ponadto jako jedyny kraj okupowany posiadaliśmy struktury państwa podziemnego i żadna polska formacja zbrojna nie walczyła u boku okupanta niemieckiego.
Kokietowano antyfaszystami Niemców i Włochów dlatego, że kraje te są silniejsze gospodarczo i dużo od nich zależy w relacjach międzynarodowych.
Takie obecnie prawa obowiązują, bowiem rywalizacja między narodami, w naszym rejonie przeniosła się z pól bitewnych w inne sfery: kultury, nauki, gospodarki, handlu. Kraje biedne i zapóźnione w rozwoju niewiele mają do zaoferowania i powiedzenia. Prawdę tę powinna dobitnie zrozumieć nasza klasa polityczna, zajęta bardziej walką o wpływy polityczne, a mniej staraniem o harmonijny rozwój kraju. Tymczasem miliardy złotówek przepływają z budżetu nie tam gdzie są najbardziej potrzebne.
Miejmy nadzieję, że młode pokolenie Polaków, które kształci się obecnie, zdoła uzdrowić kraj, gdy przejmie rządy w swoje ręce.
Członkowie Stowarzyszenia kultywując tradycje patriotyczne swoich przodków, żołnierzy Józefa Piłsudskiego, uczestniczą w zbiorowym wysiłku patriotycznego wychowania społeczeństwa wygłaszając prelekcje historyczne w szkołach, publikując artykuły w KRESOWYCH STANICACH oraz podejmując inne patriotyczne czyny.

Od redakcji

Designed by M.Sz.