Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
PATRIOTYZM NASZYCH CZASÓW


Fragment Pomnika Powstania Warszawskiego

W maju celebrowaliśmy okrągłą rocznicę Bitwy o Monte Cassino, w sierpniu przypada 60. rocznica Powstania Warszawskiego, a we wrześniu upłynie 65 lat od tragicznych dni IV rozbioru Polski. Ileż to wojen, ile bitew staczał nasz naród, by utrzymać się na powierzchni Europy? Ginął kwiat młodzieży, ginęły najwartościowsze elity narodu, bo Polacy pragnęli by Polska była Polską...
Stowarzyszenie nasze kultywuje tradycje niepodległościowe, pielęgnuje pamięć o osadnikach Kresów Wschodnich, którzy dobrze zasłużyli się Ojczyźnie. W latach 1914-20 i 1939-45 byli żołnierzami najdzielniejszymi wśród dzielnych, a w międzywojennym dwudziestoleciu przodowali w codziennej, pokojowej, pionierskiej pracy.
Żyjemy w czasach dużych zmian, uwarunkowań międzynarodowych. Narody Europy, dotkliwie doświadczone okrucieństwami dwóch światowych wojen, zrozumiały bezsens posyłania przeciw sobie na rzeź ludzi, którzy niczym sobie nie zawinili. Powstały wspólnoty i sojusze gwarantujące zbiorowe bezpieczeństwo, do których należy także Polska. Jednak wielu Polaków niepokoi pytanie czy nie utracimy suwerenności, nawet gdy nie grozi nam agresja zbrojna, czy kolejny rozbiór? Zdajemy sobie sprawę, że w zjednoczonej Europie nadal trwa ostra rywalizacja, która przeniosła się z pól bitewnych i okopów w sferę postępu cywilizacyjnego. Rozwój nauki, postęp w medycynie, osiągnięcia w nowoczesnej technologii i handlu, będące dziełem Polaków, stanowić mogą o naszej zamożności i pozycji wśród innych narodów. Dlatego z oczekiwaniem i ufnością zwracamy się w stronę najmłodszego pokolenia, bowiem wkrótce w jego dłoniach spoczywać będą losy naszego kraju. Stowarzyszenie nasze dociera z prelekcjami do szkół. Nawiązując do patriotycznych zrywów młodzieży w Powstaniu Warszawskim, w obronie Grodna i Lwowa, mówimy, że patriotyzm naszych czasów stawia przed młodzieżą inne wymagania: dobre wyszkolenie i solidne wykonywanie wyuczonego zawodu, by w przyszłości kraj nasz mógł sprostać wyzwaniom międzynarodowej rywalizacji.

Od redakcji

Designed by M.Sz.