Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
W nastroju wspomnień

Ostatni tegoroczny numer kwartalnika KRESOWE STANICE w znacznej części poświęcamy relacjom z IV Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, który odbył się w Warszawie w dniach 6 i 7 września br.
Zamieszczamy opisy ważniejszych fragmentów programu Zjazdu ilustrując je licznymi zdjęciami. Pragniemy by wszyscy Czytelnicy KS mogli zapoznać się z przebiegiem Zjazdu, a ci, którzy w nim uczestniczyli przeżyli jeszcze raz to co dla nich było radosne i piękne.
Obrady plenarne uatrakcyjnione były występami zespołu "Prawnuki" składającego się z autentycznych prawnuków osadników, pieśniami w wykonaniu "Chóru Sybiraków" z Łodzi.
Szczególnie wzruszający charakter miały uroczystości z asystą wojskową: poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia podczas mszy świętej w Katedrze Polowej WP, składanie wieńców przy Grobie Nieznanego Żołnierza, wiązanki przy cokole pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wieńca przy pomniku "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie".
Były liczne spotkania dawnych przyjaciół z lat dziecięcych i tych z czasów syberyjskiej niewoli. Towarzyszyły im emocje i łzy. Wierzymy, że odnowione przyjaźnie, a także zawarte na Zjeździe dostarczać nam będą wielu radości i otuchy.
Za dwa lata, zgodnie z uchwałą IV Zjazdu, odbędzie się jubileuszowy bo już V Światowy Zjazd. Zanim spotkamy się na jubileuszowym Zjeździe nie ustawajmy w popieraniu naszego Stowarzyszenia a w szczególności w dziedzinie rozwijania różnych form pomocy Polakom na Wschodzie, publikacji historyczno-pamiętnikarskich, gromadzenia funduszu wydawniczego itp.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowego 2004 roku redakcja KRESOWYCH STANIC oraz Zarząd Stowarzyszenia składają Czytelnikom oraz wszystkim rodzinom osadników wojskowych i cywilnych rozproszonych w kraju i zagranicą - Bożego błogosławieństwa w każdym dniu życia.

Od redakcji

Designed by M.Sz.