Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
NASZE SPRAWY

V Światowy Zjazd Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich odbędzie się 3-4 września 2005 roku w Warszawie. Kulminacyjnym punktem programu będzie odsłonięcie Pomnika Osadników

Na otwartym zebraniu Zarządu w dniu 27 września br. został powołany komitet organizacyjny Zjazdu z przewodniczącym Janem Rudzińskim. Poniżej przedstawiamy wstępny program Zjazdu.

Program Zjazdu

Piątek- 2 września
Godz. 16.00 - 21.00 rejestracja uczestników, rozdanie teczek zjazdowych, kolacja we własnym zakresie.

Sobota - 3 września
Godz. 7.30 - 10.00 dalsza rejestracja przybywających gości i uczestników jazdu, śniadanie;
11.00 otwarcie Zjazdu w Auli Kryształowej SGGW przez przewodniczącego Jana Rudzińskiego, odśpiewanie hymnu narodowego;
11.05 wprowadzenie sztandaru Stowarzyszenia, zmówienie modlitwy za pamięć zmarłych członków społeczności osadniczej, powitanie uczestników Zjazdu i zaproszonych gości, podanie informacji porządkowych;
11.30 obrady plenarne: podanie regulaminu obrad, powołanie komisji Zjazdowej ds. uchwał, referaty programowe i okolicznościowy, dyskusja, część artystyczna;
15.30 - 16.30 obiad;
16.30 - 19.00 przerwa na osobiste spotkania uczestników Zjazdu;
19.00 - 24.00 biesiada osadnicza - Aula Kryształowa.

Niedziela - 4 września
7.00 - 8.30 śniadanie;
9.00 wyjazd autokarów na uroczystości zewnętrzne
10.00 msza św. w kościele p.w. św. Stanisław Kostki na Żoliborzu, poświęcenie i odsłonięcie Pomnika Osadników Wojskowych, składanie wieńców i wiązanek, zwiedzanie muzeum ks. J. Popiełuszki. Przejazd i zwiedzanie muzeum Powstania Warszawskiego, alternatywnie muzeum Marszałka J. Piłsudskiego w Sulejówku;
15.20 - 16.20 obiad;
17.00 obrady, przyjęcie uchwał i wniosków, ustalenie terminu i miejsca następnego Zjazdu. Zakończenie Zjazdu, odśpiewanie Roty, wyprowadzenie sztandaru;
18.15 kolacja lub suchy prowiant.
Żegnamy się, do zobaczenia na VI Zjeździe za dwa lata


Każdy z Państwa razem z tym numerem KRESOWYCH STANIC otrzymał nowy blankiet opłat z wpisanym numerem naszego konta. Składa się on z dwóch odcinków. W dobie przekazu elektronicznego (poczta jeden dowód wpłaty zachowuje u siebie a drugi poświadczony otrzymuje nadawca) adresat (w tym przypadku nasze Stowarzyszenie) otrzymuje wyciąg komputerowy z banku na którym nie zawsze wszystko jest wypisane. Czasami powstają więc rozbieżności, między tym co Państwo wpisali, na jaki cel dokonano wpłaty, a co bank potwierdził. Proponuję śledzić podawane przez nas wpłaty i rozbieżności prostować.
Dla ułatwienia mamy zamiar od następnego 28 numeru wprowadzić też rubrykę opłaconych składek członkowskich.
Rozpoczynamy przyjmowanie wpłat na budowę pomnika osadników wojskowych, piszemy o tym na początkowych stronach tego numeru.
Przypominamy, że opłaty w przyszłym roku 2005 wynoszą:
- składka członkowska - 36 zł
- prenumerata kwartalnika KRESOWE STANICE - 30 zł

***

Witamy nowych członków w naszym gronie:
438. Jakub Adamus os. Janina, pow. Horochów, prawnuk;
439. Wanda Winiewicz z.d. Maziarz, os. Nowe Rokinie, pow. Łuck, córka;
440. Teresa Szadkowska z.d. Wutka, os. Martynówka, pow. Pińsk, córka;
441. Janina Saloni z.d. Kocjan, os. Sienkiewicze, pow. Krzemieniec, wnuczka;
442. Janusz Jerzy Oborski os. Edwardówka, pow. Dubno, syn.

***

Na budowę pomnika osadników wojskowych otrzymaliśmy już pierwszą wpłatę:
Irena Ordyńska - 100 USD

***

Lista wpłat nr 5 na fundusz wydawniczy Stowarzyszenia (stan na dzień 17.10.2004):
Szymański Zbigniew - 198 zł
Hajduk Jerzy - 26 zł
Strzałka Krystyna - 46 zł
Anioł Józef - 20 zł
Łysy Lucja Helena - 100 zł
Dzisko Janina - 46 zł
Piechocki Kazimierz - 50 zł
Sujkowska Regina - zł
Ordyńska Irena - zł
Ignatowski Władysław - 20 zł
Adamus Urszula - 36 zł

***

Lista wpłat na działalność Stowarzyszenia (stan na dzień 17.10.2004):
Bartoszek Elwira - 46 zł
Kownacki Krzysztof - 60 zł

***

Lista wpłat na remont kościoła w Żydomli na Białorusi: (stan na dzień 17.10.2004):
Tomczyk Antoni - 100 zł
Cybula Eugenia - 100 zł
Łapińscy Teresa i Jan - 100 zł
Bonikowska Zofia - 100 zł
Powyższą kwotę, w przeliczeniu na dolary - 114 USD przekazaliśmy Radzie Kościoła w Żydomli na Białorusi.

***

Na budowę kościoła w Klecku na Białorusi (stan na dzień 10.10.2004):
Szymański Zbigniew - 200 zł

***

Na budowę pomnika gen. Stefana Grota Roweckiego i jego żołnierzy (stan na dzień 17.10.2004)
Patyna Wanda - 20 zł
Kazimierski Jacek - 50 zł
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka J. Piłsudskiego z Montrealu w Kanadzie nadesłał czek w wysokości 200 dolarów kan. - po potrąceniu przez bank prowizji w wysokości 50 zł pozostałą kwotę 545,80 zł przekazano na konto budowy pomnika.
Łącznie z powyższymi kwotami Stowarzyszenie nasze przekazało na budowę pomnika gen. S. Grota Roweckiego 1565,80 zł.

***

Dla Caritas Polska - na dożywianie dzieci polskich na Litwie przekazaliśmy ostatnio 380 zł. Jest to kwota za honorarium Pani Janiny Smogorzewskiej za książkę "Kresowe Osadnictwo Wojskowe 1920-1945 r.". Powyższą kwotę przekazało wydawnictwo Rytm za okres sprzedaży - II kwartał 2004 r.
W sumie na dzień bieżący z tego tytułu oraz ze sprzedaży ww. książki podczas IV Zjazdu Rodzin Osadników przekazaliśmy do Caritas Polska kwotę 3808 zł.

***

Wszystkie zebrania Zarządu są zebraniami otwartymi, na które serdecznie zapraszamy. Oto najbliższe terminy otwartych zebrań: 29 listopada, 27 grudnia 2004 roku, 31 stycznia 2005 roku - o godz.16.00. Zawsze jest to ostatni poniedziałek miesiąca. Miejsce: ul. Poznańska 13.
Nasze spotkanie opłatkowe odbędzie się 22 stycznia 2005 roku o godz. 10.00. Zapraszamy.

***

Errata
KRESOWE STANICE nr 23, str. 45 poz. 173, powinno być Kaczmarek Stanisław, os. Piastów, pow. Równe,
KRESOWE STANICE nr 26, str. 95, 4 wiersz od góry, powinno być Amu-Daria,
KRESOWE STANICE nr 26, str. 115, 4 wiersz od góry, powinno być Bug.

***

Z żałobnej karty.
Po raz pierwszy nasz poczet sztandarowy żegnał kolegę Lecha Spychalskiego, który dopóki mu zdrowie dopisywało, był jednym z najaktywniejszych naszych członków, pełen pomysłów, serdeczny kolega.
Inna zła wiadomość, to nagła i niespodziewana śmierć Pani Krystyny Wojciechowskiej - redaktora kwartalnika Wołyń Bliżej. Z Panią Krystyną nasza współpraca układała się bardzo dobrze.

Mieczysław Wójcik

Designed by M.Sz.