Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
NASZE SPRAWY

Weszliśmy w dziewiąty rok działalności naszego Stowarzyszenia, oddajemy jubileuszowy 25 numer naszego kwartalnika. Wymaga to od nas wszystkich wzmożonego wysiłku i dodatkowych środków finansowych o które jest coraz trudniej. Dlatego też Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, bez zastrzeżeń, jednogłośnie uchwaliło nową wysokość składki członkowskiej - 3 zł miesięcznie (36 zł rocznie), która będzie obowiązywać od 2005 r. W porównaniu z innymi, bratnimi stowarzyszeniami jesteśmy chyba ostatnimi którzy dobili do 3 zł. Niestety koszty opłaty za wynajem lokalu oraz wydawanie kwartalnika rosną. Przykładowo, od maja br. wprowadza się VAT na druk czasopism. Będzie to nas kosztować jeszcze w tym roku dodatkowo 2480 zł, a w roku następnym 3300 zł.
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze poparło stanowisko zarządu, że nie jesteśmy rygorystyczni w stosunku do naszych członków którzy nie płacą składek i nie stosujemy statutowych wykluczeń po 12 miesiącach nie płacenia składek. Tak będziemy nadal czynić, w myśl zasady, kto może ten płaci.

***

Przypominamy wszystkim, że w dalszym ciągu prowadzimy wymianę legitymacji członkowskich, wystarczy tylko przysłać do nas zdjęcie.

***

Przepraszamy wszystkich naszych członków, że opóźnia się wydanie Zeszytu nr 1 Indeksu osadników i osad woj. wołyńskiego. Zeszyt nr 2 będzie dotyczył woj. Nowogródzkiego. Oba zeszyty można już zamawiać w cenie po 32 zł.

***

Witamy serdecznie w naszym gronie nowych członków, szczególnie tych młodych. Imponująco wygląda lista nowych członków z rodziny Adamusów.
425. Tomasz Szymański os. Kuchczyce pow. Nieśwież prawnuk
426. Martyna Szymańska os. Kuchczyce pow. Nieśwież prawnuczka
427. Tadeusz Kułakowski os. Wielmowo pow. Nowogródek syn
428. Maria Maziarz os. Nowe Rokinie pow. Łuck córka
429. Marian Biniewski os. Poniatówka pow. Zdołbunów syn
430. Wojciech Adamus os. Janina pow. Horochów wnuk
431. Józef Adamus os. Janina pow. Horochów zięć
432. Zbigniew Adamus os. Janina pow. Horochów wnuk
433. Bożena Adamus os. Janina pow. Horochów żona wnuka
434. Łukasz Adamus os. Janina pow. Horochów prawnuk
435. Przemysław Adamus os. Janina pow. Horochów prawnuk
436. Elżbieta Wysocka Adamus os. Janina pow. Horochów żona wnuka
437. Barbara Biniewska os. Poniatówka pow. Zdołbunów wnuczka

***

Z odległej historii: Interesujący materiał nadesłała nam nasza nowa członkini Pani Maria Maziarz z Katowic. Jest to fragment książki wydanej w 1924 roku, mjr Mariana Porwita pt. "Nauka o Powinnościach żołnierza". Na stronie 169 czytamy o ojcu p. Marii Wincenty, i o tym w jaki sposób otrzymał order Virtuti Militari:
"Bohaterem będzie ten, co pójdzie w ogień, gdy śmierć wydaje się oczywista.
Przykład 46 -ty Dnia 21 marca 1920 roku w bitwie pod Nowo-Sieniawką na Ukrainie III batalion 40. pułku piechoty został zepchnięty ze swoich pozycji przez przeważające siły nieprzyjacielskie. Batalion wycofał się na zachodni brzeg rzeki Ikwy opuszczając przyczółek mostowy, położony na wschodnim brzegu Ikwy. Po przegrupowaniu rozkazał dowódca batalionu przeciwnatarcie. Do natarcia przeznaczone były kompanie 9 i 11 oraz 3 kompania k.m. Obie kompanie miały nacierać przez mosty ostrzeliwane przez bolszewickie k.m. i piechotę. Dowódca kompanii 9-tej por. Ludwik Dmyszewicz i sierżant szef tejże kompanii, Wincenty Maziarz widząc, że żołnierze wahają się wstąpić na most, trzymany pod bardzo silnym ogniem, wyskoczyli przed kompanię i z okrzykiem "Hurra" pobiegli na most. Za nimi pobiegło 6 żołnierzy, którzy byli najbliżej. Bolszewicy zostali zaskoczeni tym bezprzykładnym czynem odwagi i zaprzestali na moment strzelać z karabinów maszynowych. Wystarczyło to por. Dmyszewiczowi i sierż. Maziarzowi, aby dopaść do k.m. i kolbami wybić obsługę bolszewickich karabinów maszynowych. Wybiwszy obsługę, natychmiast obrócili k.m. i zaczęli ostrzeliwać bolszewicką piechotę, która zaczęła cofać się pod naporem reszty kompanii. Por. Dmyszewicz i sierż. Maziarz przez swój czyn ułatwili zadanie sąsiedniej kompanii a tym samem przyczynili się do odzyskania przyczółka mostowego Nowo Sieniawka. Za czyn ten zostali obaj odznaczeni krzyżami Virtuti Militari V klasy. Sierżant Maziarz dostał prócz tego działkę ziemi w powiecie Łuckim gdzie mieszka i gospodaruje."

***

Uwaga nastąpiła zmiana naszego adresu do korespondencji:
Ul. Poznańska 13 m 7
00-680 Warszawa

***

Lista wpłat nr 3 na Fundusz Wydawniczy Stowarzyszenia (na dzień 19.04.04):
Szymański Leon - 44 zł
Misztak Mirosław - 24 zł
Leks Zofia - 16 zł
Ursyn Niemcewicz Barbara - 200 zł
Sadowska Wójcik Sabina - 10 zł
Bartnicka Halina - 10 zł
Passela Lubomir - 30 zł
Misztak Wincenty - 16 zł
Solecki Lech - 200 zł
Karczewska Józefa - 46 zł
Dobrzycka Franciszka - 30 zł
Szymański Kazimierz - 36 zł
Zielska Ludwika - 12 zł
Adamus Urszula - 50 zł
Łysy Łucja Helena - 10 zł
Gordon Irena i Władysław - 50 zł
Kłusek Sylwester 46 zł
Studziński Edward - 20 zł
Małachowski January - 50 zł
Golema Józef - 16 zł
Jancz Janina - 16 zł
Pawełkiewicz Bronisława - 46 zł
Bodzińska Julita - 20 zł
Sokołowska Bożenna - 20 zł
Lachman Feliks - 10 zł
Guziur Jadwiga - 20 zł
Świątkowska Józefa - 96 zł
Oborzyńska Irena - 46 zł
Kurzymski Szczepan - 46 zł
Górczak Mechlińska Maria - 30 zł
Janowczyk Tadeusz - 32 zł
Steckiewicz Anna - 25 zł
Spitzbath Maria - 20 zł
Wierzbicki Romuald - 50 zł
Jacoń Stanisław - 30 zł
Skowyra Rozalia - 8 zł
Salard Danuta - 696 zł
Harasimowicz Konrad - 46 zł

Przepraszam bardzo Pana Jana Węgrzynka z Kanady za pomyłkę w imieniu na licie wpłat 210 USD na fundusz wydawniczy która się ukazała w poprzednim numerze KRESOWYCH STANIC

***

Lista wpłat na działalność Stowarzyszenia (stan na dzień 19.04.2004):
Dobosz Henryka - 30 zł
Maciejewska Lauer Teresa - 16 zł
Krzysztofiak Roman - 6 zł
Zapałowicz Kazimierz - 6 zł
Patyk Walter - 50 zł
Sadowska Wójcik Sabina - 20 zł
Bartnicka Halina - 10 zł
Passela Lubomir - 25 zł
Zdanek Jadwiga - 6 zł
Olbromska Buczyńska Wanda - 46 zł
Solecki Lech - 82 zł
Mączko Izabella - 16 zł
Kozaczuk Leokadia - 20 zł
Nycz Władysław - 20 zł
Dębicka Danuta - 26 zł
Szumański Kazimierz - 14 zł
Sarnowska Karolina - 10 zł
Roztropowicz Szkubiał Stanisława - 6 zł
Czarkowska Stanisława - 44 zł
Klimkiewicz Zygmunt - 3 zł
Migut Krystyna - 10 zł
Gordon Irena i Władysław - 22 zł
Dorożyńska Czesława - 46 zł
Wiśniewska Wanda - 6 zł
Łysy Łucja Helena - 16 zł
Stramski Bolesław - 44 zł
Studziński Edward - 6 zł
Gnitecka Renata - 20 zł
Komański Henryk - 46 zł
Bodzińska Julita - 20 zł
Kruczkowska Maria - 46 zł
Lachman Feliks - 16 zł
Spicewicz Barbara - 16 zł
Hryncewicz Helena - 6 zł
Zawisza Zofia - 46 zł
Guziur Jadwiga - 46 zł
Wasiewicz Stefania - 16 zł
Skoczylas Helena i Tadeusz - 78 zł
Wierzbicki Romuald - 64 zł
Kropielnicka Stanisława - 6 zł
Skowyra Rozalia - 50 zł
Kownacki Jerzy - 240 zł
Kownacki Krzysztof - 120 zł

***

Lista wpłat na remont kościoła w Żydomli na Białorusi:
Lubbe Leonard - 40 zł

***

Na sztandar Stowarzyszenia:
Ozarowski Wacław - 10 zł
Sokołowska Bożenna - 20 zł

***

Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.

***

I jeszcze jedna uwaga - apel do wszystkich wpłacających, o dokładne wypełnianie blankietu opłat. Odkąd banki wprowadziły elektroniczne przetwarzanie danych, adresat tzn. Stowarzyszenie nie otrzymuje odcinka wypełnionego przez nadawcę tylko grupowy wyciąg bankowy. I właśnie otrzymaliśmy w dniu 2 kwietnia br. wpłatę 100 zł z określeniem składka 24 zł, prenumerata 30 zł, Fundusz Wydawniczy 30 zł i na Stowarzyszenie 16 zł. Niestety bez nazwiska i adresu nadawcy. Może ktoś z Państwa przypomni sobie czy wpłacał tego dnia taką kwotę i taką dyspozycję, bardzo proszę o kontakt.

***

Powracamy do starych terminów zebrań Zarządu - ostatnie poniedziałki miesiąca. Przypominamy, że są to zebrania otwarte. Serdecznie zapraszamy. Oto najbliższe terminy: 31 maja, 28 czerwca, 26 lipca, 30 sierpnia 2004 itd. o godz. 16.00.
Pełnimy też stałe dyżury:
Sekretariat - w każdy czwartek godz. 14.00-16.00
Redakcja - w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00-18.00
Wszystkie spotkania odbywają się w lokalu na ul. Poznańskiej 13 domofon nr 7.

Mieczysław Wójcik

Designed by M.Sz.