Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
NASZE SPRAWY

Otrzymaliśmy od Państwa ponad sto dwadzieścia listów zawierających życzenia świąteczne i noworoczne, a także podziękowania za organizację IV Zjazdu. W listach były też słowa uznania za długoletnią pracę społeczną w Zarządzie Stowarzyszenia i w redakcji kwartalnika.
Dziękujemy Państwu za miłe życzenia, za słowa uznania i pochwały, które dodają nam otuchy i zachęcają do dalszej owocnej pracy. Cieszymy się, że łączy nas tak serdeczna więź.

***

Witamy w naszym gronie nowego członka Stowarzyszenia:
424. Janusz Różański, os. Nieśwież, pow. Nieśwież, wnuk osadnika.

***

Stowarzyszenie bardzo serdecznie dziękuje:
- mecenasowi Michałowi Gałeckiemu za ufundowanie gabloty na Sztandar Stowarzyszenia;
- panu Jakubowi Michalskiemu za bezpłatne nastrojenie i doprowadzenie fortepianu do używalności.

***

Lista wpłat na Sztandar Stowarzyszenia (uzupełnienie):
Pachniewicz Janusz - 50 zł
Kołodziej Adolf - 96 zł

***

Lista wpłat nr 2 na Fundusz Wydawniczy Stowarzyszenia (na dzień 26.01.04):
Piechocki Kazimierz - 80 zł
Mazurek Irena - 10 zł
Niedzielska Leokadia - 22 zł
Daniszewska Zofia - 46 zł
Brandt Zofia - 46 zł
Węgrzynek Jerzy - 210 USD
Giluk Henryk - 50 zł
Jankowski Józef - 46 zł
Łapińska Leokadia - 46 zł
Jerzykiewicz Wanda - 30 zł
Dobosz Halina - 10 zł
Karczemny Stanisław - 6 zł
Wojciechowicz Janina - 46 zł
Wiśniewski Tadeusz - 26 zł
Pawlak Krystyna - 43 zł
Miładowski Jerzy - 12 zł
Kilian Stanisława - 50 zł
Ignatowski Władysław - 20 zł
Maguza Zygmunt - 16 zł
Tomczyk Antoni - 100 zł

***

Lista darczyńców na działalność Stowarzyszenia (okres od 16 października 2003 roku do 26 stycznia 2004 roku):
Piechocki Kazimierz - 50 zł
Giluk Henryk - 46 zł
Łuniewski Czesław - 20 zł
Bargiel Bożenna - 20 zł
Sadowska Zdzisława - 6 zł
Ferschke Alfreda - 6 zł
Czwarnowska Helena - 16 zł
Kuba Bogusław - 46 zł
Powroźnik Barbara - 5 zł
Hnatkowski Władysław - 6 zł
Trabski Tadeusz - 10 Euro
Kownacki Krzysztof - 120 zł

***

Lista wpłat na remont kościoła i porządkowanie cmentarza w Żydomli na Białorusi:
Kochmańska Marianna - 50 zł
Trąbski Tadeusz - 100 zł
Zimnoch Irena - 36 zł

***

Na budowę kościoła w Klecku na Białorusi:
Miładowski Jerzy - 34 zł

***

Darowizna na rzecz Polaków z Grodzieńszczyzny:
Witold Ursyn Niemcewicz - 100 zł

***

Darowizna na rzecz budowy Świątyni Opaczności Bożej w Warszawie:
Żak Janina - 100 zł
Nie zbieraliśmy na ten cel, wpłaconą kwotę przekazaliśmy pod właściwy adres. Wpłat należy dokonywać bez naszego pośrednictwa.

***

Zgodnie z paragrafem 7. pkt. 3 Statutu naszego Stowarzyszenia niniejszym informujemy naszych członków, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia odbędzie się 3 kwietnia (sobota) 2004 r., lokal nr 7 przy ulicy Poznańskiej 13, w pierwszym terminie o godz. 11,00, drugim o 11,15.

Przewidywany porządek zebrania:

  • rejestracja osób przybywających na zebranie,

  • otwarcie zebrania,

  • odczytanie projektu porządku dziennego,

  • sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu za ostatnią kadencję (część ogólna i finansowa),

  • sprawozdanie redakcji KRESOWYCH STANIC,

  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu,

  • wybory nowego Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia,

  • przyjęcie budżetu na rok 2004,

  • sprawy różne, wolne wnioski,

  • zakończenie zebrania, odśpiewanie Roty.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w zebraniu wszystkich członków Stowarzyszenia.

***

Zapraszamy na nasze zebrania Zarządu, które są zebraniami otwartymi. Oto najbliższe terminy:
28 lutego (sobota)
27 marca (sobota)
24 kwietnia (sobota)
Zebrania te odbędą się o godz. 11.00.


Od maja wracamy do zebrań w ostatni poniedziałek miesiąca o godz. 1600. Oto terminy:
31 maja (poniedziałek)
28 czerwca (poniedziałek)


Wszystkie spotkania odbywają się w lokalu na ul. Poznańskiej 13 domofon nr 7.

Stałe dyżury pełnimy:
sekretariat - w każdy czwartek godz. 14.00 - 16.00
redakcja w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00 - 18.00

Mieczysław Wójcik

Designed by M.Sz.