Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
NASZE SPRAWY

Nasz IV Zjazd to już historia, cieszymy się, że według zgodnej oceny wszystkich, był to najlepszy Zjazd jakie dotychczas organizowaliśmy. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, bo właśnie taką atmosferę spotkania jednej wielkiej rodziny stworzyli wszyscy uczestnicy, a my organizatorzy dodaliśmy tylko oprawę i za to stokrotne dzięki.

***

Witamy w naszym gronie nowych członków:
407. dr inż. Romuald Wierzbicki, os. Stepki, pow. Podhajce, syn osadnika;
417. Henryk Brodowski, os. Uściług, pow. Włodzimierz Wołyński, syn osadnika;
418. Sabina Wójcik Sadowska, os. Kleje, pow. Oszmiana, córka osadnika;
419. Barbara Ryman Dedejczyk Macielińska, os. Laskowicze Wielkie, pow. Prużana, wnuczka osadnika;
420. Kazimiera Konieczna zd. Struzik, os. Krechowiecka, pow. Równe, córka osadnika;
421. Danuta Kwiatkowska, os. Stasin, pow. Włodzimierz, córka osadnika;
422. Wawrzyniec Konarski, os. Ostrów, pow. Dubno, wnuk osadnika;
423. Bohdan Kulesza, os. Ustronie, pow. Kosów Poleski, syn osadnika;

***

Lista wpłat na Sztandar Stowarzyszenia (okres od 27 czerwca do 7 września 2003 roku):
Prusińska Joanna - 25 zł
Chojnacka Irena - 25 zł
Pytlak Alfreda - 120 zł
Gwazdacz Edward - 20 zł
Gnitecka Renata - 25 zł
Pydzik Natalia - 25 zł
Ordyńska Irena - 100 zł
Doliński Romuald - 30 zł
Roztropowicz Stanisława - 20 zł
Januszko Janina - 50 zł
Łazarska Kupczałjć Alicja - 50 zł
Ryszkiewicz Anna - 50 zł
Giluk Henryk - 50 zł
Szklarski Wacław - 100 zł
Stowarzyszenie Przyj. Ziemi Drohobyckiej Oddział Warszawski - 200 zł
Buczyńska Teresa - 30 zł
Krzystofiak Ryszard - 50 zł
Rey Maria - 30 zł
Kryłowa Zofia - 5 zł
Kałasznikowa Maria - 5 zł
Konieczna Kazimiera - 47 zł
Mączka Stefan - 20 GBP
Orzechowska Halina - 30 zł
Powroźnik Barbara - 36 zł
Jankowski Józef - 36 zł
Dedejczyk Macieliński Mieczysław - 28 zł
Słaby Mieczysław - 30 zł
Kornecka Józefa - 50 zł
Szymański Jakub - 50 zł
Mikke Włodzimierz - 50 zł

Jest to ostatnia lista przyjmowanych wpłat na ten cel i tak jak wcześniej informowaliśmy, każdy wpłacający otrzymał specjalnie wykonaną pamiątkę z podziękowaniem, a wszyscy ofiarodawcy z imienia i nazwiska, lub jako rodzina, zostali wymienieni w akcie erekcyjnym, który został umieszczony w drzewcu Sztandaru. Nadwyżka wpłat jaka powstała, zgodnie z uchwałą Zarządu została przeznaczona na zakup nagłośnienia dla Polskiej szkoły w Wołkowysku na Białorusi oraz na pokrycie kosztów czynszu i opłat za energię elektryczną naszego lokalu przy ul. Poznańskiej 13 za rok 2003.
Należy zaznaczyć, że posiadanie przez nas własnego Sztandaru, zostało bardzo szybko dostrzeżone przez środowiska kombatanckie i od czasu naszego Zjazdu nasz poczet sztandarowy (w różnych imiennych składach) brał już udział w trzech uroczystościach, niestety i w uroczystości pogrzebowej też, od której w żadnym wypadku nie odżegnujemy się a szczególnie kiedy będzie to dotyczyło członka naszego Stowarzyszenia.

A oto pełna lista fundatorów gwoździ które zostały przybite do drzewca sztandaru:

1. Helena Ćwirko Derwich, os. Kuchczyce, Kanada
2. Towarzystwo Polsko Kanadyjskie Koło nr 6 w Edmonton
3. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Edmonton, Kanada
4. Federacja Polek - Ogniwo w Edmonton, Kanada
5. Rodzina Chodkiewiczów - Edmonton, Kanada
6. Adam Drozd, os. Sienkiewicze, Polska
7. Janina Muszyńska, os. Zosin, Kanada
8. Bronisław Szabunio, os. Murowanka, Kanada
9. Zofia Kubicka, Kanada
10. Bolesław Siemiątkowski, os. Aksamitowszczyzna, Polska
11. Halina i Aleksander Szymańscy, os. Kuchczyce, Polska
12. Barbara Ursyn Niemcewicz - Grodzieńszczyzna, Polska
13. Regina Sujkowska, os. Wola Rycerska, Polska
14. Lech Solecki, os. Kuchczyce, USA
15. Zofia Daniszewska, os. Bojanówka, Polska
16. Władysław Krupa, os. Budowla, Kanada
17. Stanisław Klęk, os. Budowla, W. Brytania
18. Mieczysław Klęk, os. Budowla, W. Brytania
19. Joanna Matejko Grześkowiak, Kanada
20. Stefania Stolarska, Kanada
21. Zofia Bonikowska, os. Lerypol, Polska
22. Helena Romana Dolińska, os. Podleszczówka Wielka, Polska
23. Józefa Kornecka, os. Płaszowa, Polska
24. Stanisława Kulik, os. Berdówka, Polska
25. Leokadia Łapińska, os. Lerypol, Polska
26. Witold Ursyn Niemcewicz - Grodzieńszczyzna, Polska
27. Alina Badyło Basińska, os. Leśno, Polska
28. Roman Kerr, os. Radziwiłłów, Australia
29. Stanisława Maliszewska, os. Leśno, Polska
30. Jerzy Szymański, os. Kuchczyce, Polska
31. Jan Rudziński, os. Narucewicze, Polska
32. Jadwiga Guziur Krehlik, os. Piłsudczanka, Polska
33. Stanisława Kilian, os. Jodkiszki, Polska
34. Romuald Wierzbicki, os. Stepki, Polska
35. Rodzina Ordyńskich, os. Karczunek, Polska
36. Rodzina Buczyńskich, os. Mirampol, Polska
37. Janusz Pachniewicz, os. Nowa Kwasówka, Polska

***

Lista darczyńców na działalność Stowarzyszenia (okres od 27 czerwca do 15 października 2003 roku):
Sokołowska Bożenna - 78 zł
Adamus Urszula - 50 zł

***

Lista wpłat na remont kościoła i porządkowanie cmentarza w Żydomli na Białorusi. Na cmentarzu tym znajduje się zbiorowa mogiła pomordowanych osaników.
Tomczyk Antoni - 30 USD
Zarębski Zygmunt - 76 zł
Skoczylas Tadeusz - 30 zł
Łapińscy Leokadia i Jan - 100 zł
Jerzykiewicz Zofia - 20 zł
Rudziński Jan - 50 zł
Baluch Jerzy - 100 zł
Roztropowicz Stanisława - 10 zł
Stramski Bolesław - 20 zł
Kasprowicz Aleksandra - 10 zł
Szafałowicz Wanda - 10 zł
Burhardt Alina - 20 zł
Dolińscy Romana i Romuald - 50 zł
Krzysztofiak Ryszard - 50 zł
Misztak Franciszek - 10 zł
Maliszewska Stanisława - 50 zł
Rodzina Buczyńskich - 100 zł
Czwarnowska Helena - 20 zł
Rodzina Polkowskich - 60 zł
Szymański Kazimierz - 20 zł
Mączka Stefan - 20 GBP
Stow. Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich - 50 USD
Szuba Marianna - 100 zł
Szuba Janusz - 50 zł
Krupa Władysław - 100 USD
Klęk Stanisław - 50 USD
Klęk Mieczysław - 30 USD
Barbara i Tadeusz Wiśniewki - 100 zł
Wanda i Józef Wiśniewski - 100 zł


Na powyższy cel wpłaty w dalszym ciągu będą przyjmowane.

***

Lista wpłat nr 1 na Fundusz wydawniczy Stowarzyszenia:
Ćwirko Derwich Helena - 1000 zł
Ursyn Niemcewicz Barbara - 64 zł
Małżeństwo Macielińskich - 30 zł
Kasprzyk Krystyna - 20 zł
Kołodziej Adolf - 10 GBP
Halina i Aleksander Szymańscy - 200 zł
Jerzy Szymański - 50 zł


Fundusz wydawniczy to szansa dla KRESOWYCH STANIC i innej naszej działalności wydawniczej. Jeżeli finanse pozwolą to planujemy wydanie dodatkowych numerów specjalnych.
Liczymy bardzo na zrozumienie naszej sytuacji i wpłaty na ten cel. W zamian prosimy o nadsyłanie bardziej odważnie swoich materiałów i propozycji do druku. Pamięć jest ulotna zbierajmy więc wszystkie informacje od naszych starszych członków rodzin, o życiu na osadzie, o czasach których my już nie pamiętamy.
Przypominam, że od nowego roku 2004 prenumerata kwartalnika wynosi 30 zł (cena jednego egzemplarz - 7,50 zł).

***

Działalność charytatywna Stowarzyszenia

W ostatnim czasie przekazaliśmy:

  • dla Polskiej Szkoły w Wołkowysku na Białorusi nagłośnienie sali wartość 780 zł;

  • do Caritas Polska - na dożywianie dzieci polskich na Litwie 1.861 zł Jest to kwota zysku ze sprzedaży książek Pani J. Smogorzewskiej wśród naszych subskrybentów. Również zgodnie z ustaleniem będziemy przekazywać pieniądze należne, z tytułu honorarium autorskiego dla Pani J. Smogorzewskiej, jaki wydawca będzie nam przekazywać;

  • Dla Pani Zofii Martens Teligi na prowadzenie domu w Legnicy dla repatriantów z Kazachstanu - 800 zł. W wymienionej kwocie, przekazanej przez Stowarzyszenie, znajduje się równowartość 100 USD dołączona przez p. Irenę Ordyńską.

  • Dla księdza Gmitrzuka 400 zł.

***

Zapraszamy na nasze zebrania Zarządu, które są zebraniami otwartymi. Oto najbliższe terminy - 24 XI i 29 XII 2003 roku o godz. 16.00.

Spotkanie opłatkowe odbędzie się 10 stycznia 2004 (sobota) o godz. 11.00.

Uwaga: na okres zimowy przenosimy nasze otwarte zebrania Zarządu z ostatniego poniedziałku miesiąca, na ostatnią sobotę miesiąca na godz. 11.00. Najbliższe terminy to 31 stycznia, 28 lutego, 27 marca i 24 kwietnia 2004 roku.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbędzie się 3 kwietnia, w pierwszym terminie o godz. 11.00.

Wszystkie spotkania odbywają się w lokalu na ul. Poznańskiej 13 domofon nr 7.
Stałe dyżury pełnimy: sekretariat - w każdy czwartek godz. 14.00 - 16.00
redakcja w drugi i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 16.00 - 18.00

Mieczysław Wójcik

Designed by M.Sz.