Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Zorganizujemy izbę pamięci

Podczas V Światowego Zjazdu Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich zgłoszono propozycję podjęcia działań, zmierzających do utworzenia IZBY PAMIĘCI. Jest to chyba ostatnia chwila na podjęcie takiego wyzwania, bowiem nasze pokolenie dzieci osadników może jeszcze zgromadzić i trafnie opisać pamiątki związane z walką zbrojną, pionierską pracą ojców i matek na Kresach, z deportacją i poszukiwaniem miejsca na dalsze życie po zakończeniu wojny.
Przez kilka dziesięcioleci władze komunistyczne próbowały wykreślić z pamięci narodu osobę marszałka Józefa Piłsudskiego i zasługi jego żołnierzy - osadników wojskowych. Mimo różnych prześladowań i restrykcji rodziny osadnicze przetrwały zły czas, nie zatraciły patriotycznego ducha i dumy ze swoich przodków.
Teraz, po korzystnych zmianach politycznych, zaistniała sprzyjająca atmosfera by przywrócić do świadomości narodu prawdziwą wiedzę o osadnikach wojskowych. Szansy tej nie marnujemy, krok po kroku rozszerzamy zakres swojej działalności.
Najważniejsze nasze osiągnięcia to: rejestracja Stowarzyszenia (w tym roku, w styczniu minęło 10 lat istnienia naszego Stowarzyszenia), organizacja światowych zjazdów, edycja KRESOWYCH STANIC, ufundowanie sztandaru i budowa pomnika w "Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich".
Mogliśmy tego dokonać dzięki ofiarności naszych członków i wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i innych.
Z dotychczasowego naszego dorobku, publikacji w KRESOWYCH STANICACH oraz zgromadzonych przez nas materiałów archiwalnych, skorzystało już trzech doktorantów i kilku magistrantów, którzy w pracach dyplomowych podjęli temat osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich.
Wierzymy, że w przyszłości Izba Pamięci stanie się ważną placówką, dla studiów i badań nad historią Polaków na Kresach Wschodnich.
Odwołujemy się więc do wszystkich Czytelników KRESOWYCH STANIC, członków Stowarzyszenia i osób nie zrzeszonych, o rozpatrzenie możliwości ofiarowania na rzecz Izby Pamięci pamiątek, które nie zaginęły w latach poniewierki i prześladowań. Mogą to być dokumenty, drobne przedmioty, dyplomy uznania, odznaczenia, zdjęcia itp.
Sądzimy, że Izba będzie najlepszym miejscem na ich zdeponowanie, bowiem tam będą dalej służyć następnym pokoleniom.
Osoby które posiadają takie pamiątki lecz nie chcą się z nimi rozstać, również prosimy o kontakt z nami, możemy je udokumentować robiąc kopie lub zdjęcia.

A.T.

Designed by M.Sz.