Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Nasza działalność

SKŁAD ZARZĄDU:

Mieczysław Wójcik - Prezes
Jan Rudziński - I Wiceprezes
Michał Bronowicki - II Wiceprezes
Janusz Szuba - Sekretarz
Jadwiga Kot - Skarbnik
Wanda Kostro - Członek
Czesław Skarżyński - Członek
Zygmunt Zarębski - Członek


KOMISJA REWIZYJNA:

Bolesław Siemiątkowski - Przewodniczący
Tadeusz Kułakowski - Członek
Jerzy Baluch - Członek


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Antoni Benhard - Przewodniczący
Stefania Myślicka - Członek
Anna Siemiątkowska - Członek


Działalność:

  • Wydawanie Kwartalnika KRESOWE STANICE. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1997 roku. Redaktorem naczelnym i technicznym jest Janusz Szuba.

  • Organizowanie co 2 lata Światowych Zjazdów Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ostatni VIII Zjazd odbył się 3-4 września 2011 roku w Warszawie. Kolejny Zjazd zaplanowany jest na wrzesień 2013 roku.

  • Gromadzenie dokumentów dotyczących historii osadnictwa na Kresach w latach II Rzeczypospolitej, sporzadzenie wykazu imiennego rodzin osadniczych i mapy osad. W planach wstępnych jest sporzadzenie wykazu osadników zamordowanych przez okupantów w latach 1939-45 oraz wykazu osadników deportowanych przez Sowietów w latach 1939-41.

  • Uczestnictwo w złożonym procesie kultywowania pamięci o polskim dziedzictwie pozostawionym na Kresach oraz rozbudzanie świadomości narodowej Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Polski.

  • Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie ze Stowarzyszeniami i instytucjami państwowymi, zajmujacymi się problematyką kresową.

  • Uczestnictwo w doraźnej pomocy polskim szkołom, kościołom i Polakom na Wschodzie.

  • Utrwalanie pamięci o trgicznych losach Polaków na Kresach Wschodnich po 17 września 1939 roku.

  • W latach parzystych Stowarzyszenie organizuje wycieczki na Kresy.

Designed by M.Sz.