Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Nasza działalność

SKŁAD ZARZĄDU:

Mieczysław Wójcik - prezes
Jan Rudziński - wiceprezes
Janusz Szuba - wiceprezes
Michał Bronowicki - sekretarz
Jadwiga Kot - skarbnik
Bernard Malinowski - członek
Czesław Skarżyński - członek
Jan Zubelewicz - członek


KOMISJA REWIZYJNA:

Tadeusz Kułakowski - przewodniczący
Jerzy Baluch - członek
Roman Janiak - członek


SĄD KOLEŻEŃSKI:

Zygmunt Maguza - przewodniczący
Agnieszka Piszewska - członek
Anna Siemiątkowska - członek


Działalność:

  • Wydawanie Kwartalnika KRESOWE STANICE. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1997 roku. Redaktorem naczelnym i technicznym jest Janusz Szuba.

  • Organizowanie co 2 lata Światowych Zjazdów Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich. Ostatni XI Zjazd odbył się 9-10 września 2017 roku w Warszawie. Kolejny Zjazd zaplanowany jest na wrzesień 2019 roku.

  • Gromadzenie dokumentów dotyczących historii osadnictwa na Kresach w latach II Rzeczypospolitej, sporządzenie wykazu imiennego rodzin osadniczych i mapy osad.

  • Uczestnictwo w złożonym procesie kultywowania pamięci o polskim dziedzictwie pozostawionym na Kresach oraz rozbudzanie świadomości narodowej Polaków zamieszkałych za wschodnią granicą Polski.

  • Nawiązywanie kontaktów i współdziałanie ze Stowarzyszeniami i instytucjami państwowymi, zajmującymi się problematyką kresową.

  • Uczestnictwo w doraźnej pomocy polskim szkołom, kościołom i Polakom na Wschodzie.

  • Utrwalanie pamięci o tragicznych losach Polaków na Kresach Wschodnich po 17 września 1939 roku.

Designed by M.Sz.