Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Czytaliśmy - polecamy

Tytuł: Kresowe osadnictwo wojskowe 1920 - 1945
Autor: Janina Stobniak-Smogorzewska
Wydawca: OFICYNA WYDAWNICZA RYTM - INSTYTUT STUDIÓW POLITYCZNYUCH PAN

Jest!!! Nareszcie ukazała się wspaniała książka p. Janiny Stobniak-Smogorzewskiej "Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945".
Jest to pierwsza książka na temat osadnictwa która zasługuje na miano monografii naukowej. Opracowana została na podstawie materiałów źródłowych. Obejmuje okres od dnia 15 października 1920 roku, tj. od wpłynięcia do Sejmu Ustawodawczego "Wniosku Nagłego" podpisanego przez 31 posłów klubu poselskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie nadania ziemi zasłużonym żołnierzom wojska Polskiego, do 10 lutego 1940 roku, daty pierwszej wywózki - która była początkiem końca osadnictwa wojskowego II Rzeczypospolitej.

Książka ma objętość 430 stron i zawiera wkładkę z 84 zdjęciami. Poza tym autorka zamieściła:
- wykaz Walnych Zjazdów Delegatów i składy wybieranych Zarządów Głównych,
- noty biograficzne członków ostatniego Zarządu Głównego ZOS,
- wykaz osad wojskowych,
- wykaz skrótów,
- bibliografię,
- treść ustaw "O przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczpospolitej' i "O nadaniu ziemi żołnierzom Wojska Polskiego",
- treść "Statutu Związku Osadników" z roku 1936,
- nuty i słowa "Pieśni Młodzieży Osadniczej",
- indeksy nazwisk i miejscowości.

W każdej domowej bibliotece członka naszego Stowarzyszenia powinna znaleźć się ta bardzo cenna książka. Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich składa autorce duże podziękowanie!

Antoni Tomczyk

Designed by M.Sz.