Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich jest kontynuatorem
Centralnego Związku Osadników Wojskowych powstałego w marcu 1922 roku
Strona główna Historia osadnictwa wojskowego Historia Stowarzyszenia Nasza działalność KRESOWE STANICE
Pomnik Osadników Sztandar Adresy i kontakty Wydawnictwa i pamiątki Archiwum Ciekawe strony
Foto album z naszego Zjazdu


W piątek 11 września przyjmowaliśmy uczestników Zjazdu

Kryształowy żyrandol w auli gdzie odbywały się obrady

Hymn Polski odśpiewany przez chór Polesie z Brześcia na Białorusi dał początek obradom

Ogólny widok Auli Kryształowej

Sekretariat Zjazdu

Stół prezydialny

Głos zabierali uczestnicy z Sali

Odznaczanie medalem Dziedzictwo Kresów Wschodnich

Zespół teatralny AD HOC Ursynowskiego Uniwersytetu III Wieku

Maria Sulima z chórem Polesie z Brześcia

Biesiada osadnicza

Biesiada osadnicza

Biesiada osadnicza

Biesiada osadnicza

Poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia w czasie mszy św.

Msza św. zjazdowa w kościele pw. św. S. Kostki na warszawskim Żoliborzu

Występy chóru Polesie po mszy św.

Grób ks. Jerzego Popiełuszki

Składanie wiązanki na grobie ks. Jerzego Popiełuszki

Modlitwa za szybką beatyfikację ks. Jerzego

Modlitwa przy pomniku "W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich"

Składanie wieńca przy pomniku "W Hołdzie Osadnikom Wojskowym Kresów Wschodnich"

Składanie wiązanki przy pomniku "Poległym i Pomordowanym na Wschodzie"

Uczestnicy zjazdu czytają napisy na podkładach kolejowych z nazwami miejsc zsyłek Polaków

Widok pomnika - wagonu

Orzeł z pomnika - wagonu

Uczestnicy Zjazdu zwiedzili Zamek Królewski w Warszawie
Designed by M.Sz.